Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Nowy Sącz

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        

Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" serdecznie zaprasza na kurs "Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu".

 

        Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki, psychologii i metodyki niezbednej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Absolwenci kursu będą mogli prowadzić zajęcia praktyczne i nadzorowac praktyki zwodowe w szkole i u pracodawców.

 Kurs realizowany jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2019r nr NP.- III.5633.17.2019.IK


Program kursu obejmyje następujące zagadnienia:

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzglednieniem pedagogiki pracy - 5h
  • Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach'Instruktor osoba ucząca się" - 8h
  • Metodyka  praktycznej nauki zawodu - 27h
  • Umiejętności dydaktyczne - 8h

 

 Ilość godzin: 48 h

Kandydat na kurs powinien posiadać jedną z poniższych kwalifikacji:

1. Tytuł zawodowy w zawodzie którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawwodzie , którego będą nauczać oraz

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej lub

2. Tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie którego będą nauczać oraz:

a) śwaidectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego  liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniajacego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będa nauczać lub

c) śwaidectwo ukończenia średniego studium zawodowego lub

3. Dyplom ukończenia studiów;

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu którego będą nauczać oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie , którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niz odpowiedni dla zawodu , którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie , którego będą nauczać lub

4. Tytul zawodowy w zawodzie którego będą  nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu którego będą nauczać i co najmniej szaścioletni staż pracy w zawodzie , którego będą nauczać oraz śwaidectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub

5) Tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzacym w zakres zawodu którego będą nauczać

CENA : 800 ZŁ

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną i wydaniem stosownych zaświadczeń zgodnie z rozp. MEN

 

 Kurs odbędzie się w przypadku zebrania grupy min 5 osób

 

 Wiecej informacji we siedzibie firmy ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz

( II Piętro - wejście z boku budynku)

lub pod nr telefonu

18/ 442 15 40, 18/ 444 43 23

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Kurs Kasjer - fakturzysta - Nowy Sącz
sierpień 2022
godzina 8:00
PRZYJMUJEMY ZAPISY
Zobacz więcej
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Nowy Sącz
14.07.2022r.
godzina 17:00
PRZYJMUJEMY ZAPISY
Zobacz więcej
Kurs Języka Migowego - Nowy Sącz
05.07.2022r.
godzina 16:00
TRWA REKRUTACJA
Zobacz więcej
BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA FINANSOWANE Z KFS
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu ul.Długosza 67, 33-300 NOWY SĄCZ
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek 07:00-15:00
Środa 07:00-15:00
Czwartek 07:00-15:00
Piątek 07:00-15:00
2019 Copyright - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu. Wszelkie prawa zastrzeżone